Ślub Białorusina z Polką

Artykuł partnera.

Ślub Białorusinki z Polakiem w Polsce – jak poślubić Polaka, jakie są wymagania polskiego prawa, jakie zaświadczenia należ przygotować? Białorusin, czy Białorusinka którzy chcą poślubić polskiego obywatele w Polsce musi wypełnić rygorystyczne wymagania polskiego prawa. WIelu Białorusinów nie wie od czego zacząć, co zrobić żeby wziąć ślub z Polakiem, czy Polką. Kiedy planować ślub? Z Polakiem, czy polskie urzędnik wymaga jakieś dokumenty od Białorusina?

Ślub Białorusina z Polką – niezbędne zaświadczenia i dokumenty

Jeśli Białorusin, czy Białorusinka chce wziąć z ślub z obywatelem polskim, to musi zgromadzić niezbędne dokumenty wymagane przez polskie prawo i przez urzędnika USC. Dopiero po ich uzyskaniu można ustalić termin ceremonii ślubnej z kierownikiem polskiego Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty od Białorusina i Białorusinki to:

  1. białoruski akt urodzenia
  2. jeżeli jesteś po rozwodzie to wymagany jest białoruski akt małżeństwa z informacją orzeczeniu rozwodu
  3. białoruski paszport (strona ze zdjęciem)

Białoruski akt urodzenia oraz ewentualnie białoruski akt małżeństwa muszą być na język polski przetłumaczone przez polskiego tłumacza języka białoruskiego lub języka rosyjskiego, jeżeli dokument urzędowy jest wydany w języku rosyjskim.

Zgoda polskiego sądu na ślub obywatel Białorusi z Polakiem

Polskie prawo stawia wymóg przedłożenia dokumentu o braku przeszkód na zawarcie małżeństwa polskim obywatelem. Białoruś wydaje taki dokument, jednakże obywatele Białorusi doświadczają problemów wydaniem tego zaświadczenia. Co w takim razie ma zrobić obywatel Białorusi, aby móc zawrzeć ślub z Polakiem? Jak Białorusin ma poślubić Polkę? Jak Białorusinka ma poślubić Polaka?

Wyjściem z tej sytuacji jest uzyskanie dokumentu z sądu – postanowienia. Należy złożyć w polskim sądzie wniosek o wydanie zgody na ślub obywatela Białorusi z Polakiem lub Polką. Jest to postanowienie sądu zwalniające Białorusina od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

Prawnik od ślubu Białorusinki z Polakiem

Polskie prawo nie jest proste i często się zmienia. Warto więc skorzystać z pomocy prawnika, który specjalizuje się w sprawach o wydanie zgody na ślub obywatela Białorusi z Polakiem. Prawnik sporządzi w imieniu Białorusina wniosek do polskiego sądu o zgodę na ślub Białorusina z Polką. Białorusin i Polka zostaną wezwani do sądu celem złożenia oświadczenia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Dalej sąd rejonowy wyda orzeczenie o zdolności do zawarcia ślubu z Polakiem.  Po jego publikacji musi upłynąć co najmniej 7 dni, aby postanowienie stało się prawomocne. Mając już prawomocne orzeczenie sądu możesz umawiać termin ślub w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.

Ile trwa załatwianie zgody na ślub Białorusina z Polką

Zgoda sądu na ślub z Polakiem zostanie wydania zwykle w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez Twojego prawnika. Dobry prawnik od zgody na ślub Białorusinki z Polakiem, może uzyskać zgodę sądu nawet wcześniej. Prawnik od spraw ślubu z cudzoziemcem zapewni, aby wniosek do sądu był złożony w sposób poprawny, bez żadnych braków formalnych. To zapewni możliwie  szybkie załatwienie sprawy o zgodę na ślub z Polakiem.

Jaki prawnik od zgody na ślub Białorusinki z Polakiem

W Polsce prawnik – adwokat, czy radca prawny może prowadzić sprawy w całej Polsce. Niewątpliwie wybór prawnika, który ma doświadczenie w sprawach zgody sądowej na ślub obcokrajowca z Polakiem na duże znaczenie. Sprawa o zgodę na ślub z Polakiem nie należy do tych nadzwyczajnie skomplikowanych, ale poprawność napisania wniosku do sądu, dopilnowanie wszystkich formalności przez prawnika, spowoduje otrzymanie szybkiej zgody na ślub obcokrajowca z Polakiem. Bardzo doświadczeni w tych sprawach jest prawnik od zgody na ślub z obcokrajowcem – z Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal z Wrocławia. Dotychczas uzyskali ponad 30 zgód na zawarcie małżeństwa przez obywatela Polski z obcokrajowcem.